การอบรมชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมิน ฯ (วPA)

 

วัน เสาร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕ ๖๕ นำโดย นายมิตรชัย ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พร้อมด้วยนายสุกิจ กลางประพันธ์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (วPA) และการจัดการเรียนรู้แบบActive Learing ในการนี้ นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประธานในพิธี กล่าวเปีดการอบรมและพบปะกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

คลิกเพื่อเข้าดูภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *