โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา ประจำปีกาศึกษา 2564

วัน พุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา ประจำปีกาศึกษา 2564 ณ หอประชุมไชยสุทธิ์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งมี ร.ต.อ.คเชนทร์ สมโภชน์รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน หัวหน้างานจราจร สภ.ท่าอุเทน และคณะ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจร และการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนการดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

คลิก เข้าแกลเลอรี่