จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ เดือนสิงหาคม 2564

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร นายมิตรชัย ไชยนาน คณะครู และนักเรียน ร.ด. จิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ