จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ เดือน ตลาคม 2563

14 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. นางอัจฉรียา บุโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม คณะครู บุคลากรทางศึกษา นักเรียน ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดซมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมไชยสุทธิ์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม