จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ 6 เดือน กรกฏาคม 2563

28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพร ะชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ นายมิตรชัย ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พร้อมด้วย นางอัจฉรียา บุโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไขยบุรีวิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมยงใจยุทธ ที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม