จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ 2 เดือนกรกฎาคม 2563

เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563 ณ วัดศิริมงคลสุทธาวาส บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลไชยบุรี  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม