จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ 6 เดือน กรกฏาคม 2563

28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพร ะชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ นายมิตรชัย ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พร้อมด้วย นางอัจฉรียา บุโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไขยบุรีวิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมยงใจยุทธ ที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

Read more

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ 5 เดือน กรกฏาคม 2563

      วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายมิตรชัย ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู

Read more

รับมอบทุนการศึกษาบริเวณชายแดน

         วันที่ 29 กรกฏาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรับมอบทุนการศึกษาบริเวณชายแดน โดย พลเอก พิพัฒน์  บุญญศรี ประธานมูลนิธิฯ ร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งได้รับคัดเลือก จำนวน 2

Read more

งดการเรียนการสอนปกติ (On Site) ต่อเนื่องจากเดิมถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

       เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อไวรัส 2019 เดินทางเข้าจังหวัดนครพนมจำนวนมาก และเสี่ยงต่อการติดเชื้อกับนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม มีมติให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสุงกัด ในจังหวัดนครพนม งดการเรียนการสอนปกติ (On Site) ต่อเนื่องจากเดิมถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง (ในห้วงเวลานี้ให้นักเรียนทุกคนเรียนในรูปแบบ On

Read more

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ 1 เดือน มิถุนายน 2563

เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมไชยสุทธิ์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  และ วันจันทร์ ที่ 1

Read more

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ 3 เดือนกรกฏาคม 2563

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยมี นายมิตรชัย ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พร้อมด้วย นายฟิชัย เสนจันทร์ฒิไชยประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ,ผู้ปกครอง ,ขาวบ้าน ,เจ้าหน้าที่จาก กองร้อยตำรวจดระเวนชายแดนที่ 237 ,เจำหน้ที่จาก กองกำลังสุศักดิ์มนตรี ,เจ้หน้าที่จาก

Read more

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ 2 เดือนกรกฎาคม 2563

เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563 ณ วัดศิริมงคลสุทธาวาส บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลไชยบุรี  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

Read more

มอบสิ่งของและให้กำลังใจหน้าที่ดูแลสถานที่กักตัว Covid-19

        เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายมิตรชัย  ไชยนาน และคณะครูลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของและให้กำลังใจหน้าที่ดูแลสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ภายใต้สถานการณ์โรคติอเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19) ของชาวตำบลไชยบุรี 

Read more

รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาด Covid-19

รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ การแพร่ระบาด Covid-19 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564  ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  โดยสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม ทางออนไลน์ผ่าน Google Meet 

Read more

Visitor Counter

006194
Users Today : 5
Users Yesterday : 7
Views Today : 12
Total views : 912
Who's Online : 0
Your IP Address : 44.192.22.242