โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมโดยคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู-บุคลากร นักเรียนโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญประจำปี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๓๖ ปี ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ หอประชุมไชยสุทธิ์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
  เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ส่งเสริมให้นักเรียนบุคลากรมีโอกาสได้ทำบุญตักบาตร มีความภาคภูมิใจในสถาบันและท้องถิ่นของตนเอง

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 22:37 น.)