กิจกรรม โครงการตรวจเร็ว รู้เร็ว ยุติเอดส์และอยู่ร่วมกันได้ไม่ตีตรา

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ร่วมกิจกรรมอบรมโครงการตรวจเร็ว รู้เร็ว ยุติเอดส์และอยู่ร่วมกันได้ไม่ตีตราและโครงการเผชิญการระบาด COVID-19 จัดโดยกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน ปี 2564 และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสุงเสริมสุขภาพ ตำบลไชยบุรี เพื่อให้กลุ่มเลี่ยงและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และส่งเสริมให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุข รวมทั้งมาให้ความรู้ข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับโควิค-19 ด้วย โดยจะมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับโควิค-19

Read more

อบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ประจำปี 2563

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้จัดอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ขึ้นในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการใด้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง

Read more

เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-11.00 น. ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้น ม.1-3 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ร่วมเดินทางไปทำบุญถวายสังฆทาน จตุปัจจัย และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2564 ที่วัดไทยสำราญ บ้านนาเพียง

Read more

บุญประจำปีโรงเรียน ปี ๒๕๖๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมโดยคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู-บุคลากร นักเรียนโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญประจำปี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๓๖ ปี ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ หอประชุมไชยสุทธิ์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ส่งเสริมให้นักเรียนบุคลากรมีโอกาสได้ทำบุญตักบาตร มีความภาคภูมิใจในสถาบันและท้องถิ่นของตนเอง

Read more

การฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน

การฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ส่วนแยก ๑ โดย ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ ๒๑๑๘ วันที่ 27 มกราคม 2564 วลา 09.00 น. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมันคงภายในภาค

Read more

กิจกรรม กีฬาภายใน ปี ๒๕๖๓

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม “ไชยบุรีเกมส์”  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ธ.ค.๒๕๖๓ มีการเดินพาเหรดเข้าสนามของคณะสีทั้ง ๔ สี ที่สวยงามและน่าประทับใจทุกสี พร้อมด้วยการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท อาทิ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ  เปตอง

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ภายใต้การดำเนินงานของนายมิตรชัย  ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เพื่อแจ้งแนวนโยบาย การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งข้อปฏิบัติของโรงเรียน ทั้งผู้ปกครองนักเรียนยังได้พบปะกับครูที่ปรึกษาของบุตรหลานตนเอง เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในชั้นเรียน และแนวทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองในเบื้องต้น

Read more

วันปิยะมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางอัจฉรียา บุโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไซยบุรีวิทยาคม พร้อมต้วยคณะครูและบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปียะมหาราช 23 ตุลาตม 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ หอประชุมยงใจยุทธ ที่วการอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

Read more

รับมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่าน อ.อรพิน คะนึงสุขเกษม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒปทุมวัน พร้อมด้วยคณะ มอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท และอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม

Read more

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันสวรรคต

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 14 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. นางอัจฉรียา บุโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม คณะครู บุคลากรทางศึกษา นักเรียน ลูกเสื่อ ยุวกาขาต ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร

Read more

Visitor Counter

006194
Users Today : 5
Users Yesterday : 7
Views Today : 15
Total views : 915
Who's Online : 0
Your IP Address : 44.192.22.242